Kullanım Sözleşmesi

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

Amaç

MADDE 1-  (1) Bu kuralların amacı ; forumun genel işleyişini ve üyelerinin forum içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

Kapsam


MADDE 2-
 (1) Bu kuralların kapsamı; Site genelindeki tüm iletiler,kayıtlı üyeler ve ziyaretçilerdir.

Tanımlamalar
MADDE 3-
 (1) Kuralların uygulanmasında; platform Whatissay.com’u ifade eder.

(2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder.Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

Üyelerin ve Ziyaretçilerin sorumluluğu
MADDE 4-
 (1) Bu platformdaki her kişi; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından sorumludur.

T.C. Mevzuatına aykırı haller


MADDE 5-
 (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz,ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

Hukuki uyuşmazlıklarda Whatissay.com’un sorumluluğu
MADDE 6-
 (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ

Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
MADDE 7-
 (1) Sitede bilgi verme niteliğini haiz olmayan, açılmış başlığa bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

Kişinin iletisi silinerek uyarılır.Uyarılan kişi bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller

MADDE 9- (1) Her kişi ; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.

(2) Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden kişiler 2 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar

MADDE 10- (1) Sitede yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere siteden uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik
b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

Hacking haberleri ve paylaşımı


MADDE 11-
 (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.

a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ile 10 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

İleti yazma şekli

MADDE 12-  (1) Üye, sitede bir konu içerisinde art arda 2 veya üzeri ileti yazamaz.

(2) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir.Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

ATATÜRK ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler

MADDE 13- (1) Bu Sitede Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN’a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz,paylaşım yapılamaz,ticari eylemde bulunulamaz. Yapıldığı takdirde siteden süresiz uzaklaştırılıp gerekli Adli Mercilere başvuru yapılır.

(2) Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları,devlet büyükleri,siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz,ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.

(3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden kişi; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden kişide; süresiz siteden uzaklaştırılır ve Adli Mercilere başvuru yapılır.